Фольклорний анекдот як жанр Ірина Ігорівна Кімакович

Фольклорний анекдот як жанр

Ірина Ігорівна Кімакович

Науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Ірина Кімакович

Рекомендовано до друку:

  • відділом фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 17 травня 2005 р.
  • вченою радою Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 6 квітня 2006 р.

Зміст

Advertisements